disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door CreativeKing met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

CreativeKing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie.

Verwijzingen naar sites die niet door CreativeKing worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Hoewel CreativeKing selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden.